Verwervingen

Monumentale eiken Winterswijk blijven behouden

In 2018 heeft GLK twee bosarealen op strategische locaties rond Winterswijk aangekocht, met hulp van een grote gever.

De Driemark ter grootte van 29 hectare grenst aan de bebouwde kom. Dankzij monumentale eiken heeft het bos een hoge ecologische waarde. Omdat dit bosperceel ernstig werd bedreigd door oprukkend bedrijventerrein en industriële projectontwikkeling boden de vorige eigenaars het samen met De Heugte aan GLK aan. De Heugte ter grootte van 11 hectare is een jong en gevarieerd bos met hoge potentie voor bos- en natuurontwikkeling.

Portretten bewoners toegevoegd aan collectie

Een gulle ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een verdere uitbereiding van de collectie van GLK mogelijk gemaakt. Het gaat om de aanschaf van twee portrettencollecties van vroegere bewoners van onze kastelen. Op Cannenburch is een negentiende-eeuwse portretreeks van de familie van Van Oldeneel veiliggesteld, waaronder een bijzonder ‘portret-in-portret’. Van de bewoners van kasteel Biljoen, de familie Lüps, kennen we de gezichten dankzij de portretten van de achttiende tot de twintigste eeuw, met werken van Piet van der Hem en Willy Sluiter. We vinden het van het grootste belang om de geschiedenis van ons bezit te kunnen vertellen. Dankzij deze aanwinsten kan dat verhaal nog beter worden getoond.