Samenwerking

Erfgoedorganisaties versterken samenwerking

Provincie Gelderland heeft het initiatief genomen tot de Gelderse Erfgoed Alliantie. Deze in 2018 met een convenant bekrachtigde samenwerking verbindt vijf organisaties waaronder GLK.

De samenwerkende organisaties richten zich op het in stand houden, onderzoeken en presenteren van Gelders erfgoed. Naast de Stichting Oude Gelderse Kerken zijn wij de enige organisatie met een eigen bezit. GLK stelt zich bovendien ten doel dit bezit open te stellen voor publiek. De reeds bestaande contacten tussen Gelderse erfgoedorganisaties worden op deze manier beter zichtbaar. Tevens is een online portal ingericht waar alle betrokkenen kennis en advies kunnen uitwisselen.

Levende geschiedenis in Bruggelen

Eind augustus was het bosgebied Bruggelen ten zuiden van Ugchelen decor van drukbezochte openluchtvoorstellingen. Ruim 500 bezoekers kwamen naar het bos, dat in beheer is bij GLK, voor een ‘living history’. Een verteller voerde de bezoekers langs verschillende historische voorvallen die uiteindelijk tot een rechtszitting leidden. De locatie was niet geheel toevallig gekozen. In de late middeleeuwen, tussen 1243 en 1626, kwamen de hertogen van Gelre op het Herenhul in Bruggelen samen om recht te spreken. De voorstellingen waren het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen Erfgoedplatform Apeldoorn, toneelvereniging Ernst & Luim, het Vertelgenootschap Apeldoorn en GLK.

Druk op de Veluwe in goede banen leiden

De Veluwe is tegelijkertijd een populaire vakantiebestemming én een uitgestrekt natuurgebied met talloze bijzondere soorten en cultuurhistorisch erfgoed. De druk op het gebied neemt steeds meer toe. Daarom is het belangrijk de dichte recreatieve infrastructuur opnieuw tegen het licht te houden. Niet alle delen van de Veluwe kunnen grote aantallen bezoekers verdragen; meer zonering en afstemming van routestructuren is nodig. Daarnaast is modernisering van de verblijfsrecreatie gewenst. Om een breed gedragen en ambitieus beleid te formuleren, dat ruimte biedt aan recreatie met behoud van natuur en erfgoed, is in februari 2018 de VeluweAlliantie opgericht. Dit is een verband van grondeigenaren, recreatieondernemers, overheden en bewoners waarvan het dagelijks bestuur door de VeluweBoard wordt waargenomen. GLK participeert in diverse overlegverbanden en projecten om bovengenoemde complexe opgave voor de Veluwe gezamenlijk te realiseren.