Inkomsten

Gepaste modernisering van modelboerderij Bernardhoeve

In de monumentale, historische boerderij Bernardhoeve op landgoed Staverden is een agrariër gehuisvest. Het gaat om een bedrijf dat ook belangrijk is voor de instandhouding en het beheer van de monumentale gebouwen en het landgoed Staverden.

De huidige stalling voor de koeien is gevestigd in het rijksmonument, maar vanwege modernisering wil de melkveehouder een nieuwe stal bouwen met behoud van hetzelfde aantal koeien. Deze plannen zijn in 2018 in samenspraak met GLK uitgewerkt en inhoudelijk afgerond, waarbij met name is gelet op landschappelijke, economische en ecologische inpassing.

Koetshuis getransformeerd tot brouwhuis

Toen de ambities van brouwerij De Uddelaer de eigen woning ontgroeiden, ontstond behoefte aan een geschikte plek voor het brouwen van grotere volumes, zonder het kleinschalige en ambachtelijke karakter te verliezen. Al langer had eigenaar, brouwmeester en voormalig tophockeyer Jacques Brinkman samen met brouwmeester Willem ten Ham het leegstaande koetshuis van Staverden voor deze uitbereiding op het oog. Na gesprekken met GLK bleken de wensen van beide partijen op elkaar aan te sluiten. De brouwerij trok in 2018 in het koetshuis en brouwt daar sindsdien verschillende smakelijke varianten van het befaamde gerstenat. De brouwerij is open voor het publiek zodat tussen de ketels een glaasje kan worden geprobeerd.

Duurzame woning toegesneden op het landschap

In het bos Lochemse Berg, tussen Lochem en Barchem, is op de plek van een vervallen huis een nieuwe duurzame woning verrezen. Een belangrijke randvoorwaarde vanuit GLK luidde dat het ontwerp moest passen binnen het glooiende landschap dat werd gevormd in de voorlaatste ijstijd. Ook moesten er duurzame materialen gebruikt worden. De bewoners namen het initiatief tot een vooruitstrevend ontwerp dat energieneutraal is, een aantal slimme ‘tiny house’-oplossingen bevat en er bovenal prachtig uitziet. Tot tevredenheid van GLK, de buren en de bewoners past de houten constructie uitstekend in het omgevende naaldbos.