Donateursvergadering

Wandeling over hersteld landgoed Duno

Voor de jaarlijkse donateursvergadering kwamen vijfhonderd donateurs op 6 oktober naar Hotel Papendal in Arnhem. ’s Middags bezichtigden we het grandioos herstelde landgoed Duno.

In de ochtenduren wisselde directeur-bestuurder Peter van den Tweel met de donateurs van gedachten over de belangrijkste gebeurtenissen van 2018. Hij vertelde over de impact van de januaristormen en de lange periode van warmte en droogte in de zomermaanden op het werk van GLK. Ook memoreerde hij de afronding van een aantal projecten, waaronder het klimaatbestendig maken van het zeldzame Bronnenbos op het landgoed Heerlijkheid Beek en uiteraard het herstel van landgoed Duno en de realisatie van het Panorama Cornielje, als eerbetoon aan de commissaris van de Koning in Gelderland. Verder maakte hij het gezelschap deelgenoot van een aantal grote uitdagingen, waaronder het verduurzamen van de landbouw en de voltooiing van het Gelders Natuurnetwerk. Bij een teruglopende overheidssteun zijn economische keuzes soms moeilijk te vermijden. Om de balans tussen ecologie, economie en erfgoed te bewaren is de steun van een grote achterban noodzakelijk, zo gaf hij aan.

De wandeling op landgoed Duno was een terugkeer naar de tijd waarin schilders als Mauve en Maris graag het Gelderse landschap vereeuwigden. Rond 1900 werd het landgoed getransformeerd naar een zinnenprikkelend park met mooie vergezichten en bijzondere elementen zoals de Dunobrug en cementrustieke rotspartijen. Na jaren van verval heeft GLK in de afgelopen jaren een aantal natuur- en cultuurelementen hersteld, daarbij gesteund door donateurs, buurtbewoners, fondsen en bedrijven. We zagen dat het prachtige landgoed veel van zijn oude grandeur heeft teruggekregen.

Foto's donateursvergadering