Dagelijks beheer

Ecologische gevolgen januaristorm en zomerse droogte

Op 18 januari 2018 trok een westerstorm met windkracht 10 tot 11 over Nederland. De gebouwen en gebieden van het GLK werden niet ontzien.

De schade ontstond voornamelijk door omgevallen bomen die zo veel mogelijk werden verwijderd voor de start van het broedseizoen op 15 maart. In totaal ging het om zo’n vijfduizend bomen. Waar een flinke storm de dynamiek in een ecosysteem uiteindelijk positief versterkt, had de uitzonderlijke droogte in de zomer fatale gevolgen. Vissen konden door verplaatsing nog worden gered en de brandweer vulde waterbronnen voor zoogdieren aan, maar veel heide is gestorven. De bosbes en veel jonge bomen, waaronder de grove den, hadden het ook zwaar. Bij de Japanse lariksen zagen we op veel plekken aantastingen door de lariksbastkever, een indirect gevolg van de droogte. Een echte inschatting van de schade is pas mogelijk in het voorjaar van 2019.

Natuurbrandcommissie Veluwe spant zich in voor preventie

Tijdens de aanhoudende droogte in de lange zomer van 2018 lag brandgevaar steeds op de loer. Dat er geen grote incidenten waren, is waarschijnlijk mede te danken aan activiteiten van de Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe. Onder deze naam werken grondeigenaren, veiligheidsregio’s (waaronder brandweer), gemeenten en recreatieondernemers al jaren intensief samen om onbeheersbare natuurbranden op de Veluwe te voorkomen. Ze wijzen bijvoorbeeld risicogebieden aan, richten bufferzones in met een minder brandbare boomsoorten en wisselen kennis uit. Zo leren natuurbeheerders en brandweer om door elkaars ogen naar het gebied te kijken. Dat is erg leerzaam en levert goede resultaten op. De brandweer in Gelderland verdient een extra compliment voor hun daadkrachtige optreden bij (beginnende) natuurbranden in de afgelopen droge zomer.

Versterkte samenwerking met politie

Terwijl het lozen van drugsafval in natuurgebieden tot voor kort voornamelijk in het zuiden van het land problemen veroorzaakte, heeft Gelderland inmiddels ook steeds vaker hiermee te kampen. Bij GLK ging het in 2018 om een drietal dumpingen. Ook worden we steeds meer geconfronteerd met criminaliteit in het buitengebied. Daarbij gaat het om dumpingen van andere afvalsoorten, stroperij en illegaal motor-crossen. Om dit probleem aan te pakken is, ter ondersteuning van onze boswachters, in 2018 een convenant met de politie Oost-Nederland gesloten om de aanwezigheid en het toezicht in het buitengebied te versterken. Daarnaast zorgt de samenwerking voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie.