Jaarverslag Vermogens Beheer Commissie

De Vermogens Beheer Commissie adviseert de directie en Raad van Toezicht over het beleggingsbeleid, vermogensbeheer en liquiditeitenbeheer. De commissie bestaat uit drie leden en is zodanig samengesteld dat de disciplines die van belang zijn voor een verantwoord beheer van het vermogen, zijn vertegenwoordigd. In 2018 vond er zowel een halfjaar- als een jaarevaluatie plaats met de vermogensbeheerder. Bovendien heeft de Commissie eenmaal met de Financiële Audit Commissie vergaderd. Het rendement over 2018 bedroeg -/- 1,2%.

Het risicoprofiel is defensief. Dit houdt in dat de beleggingsportefeuille voor maximaal 35% mag bestaan uit zakelijke waarden met een bandbreedte van 10%. De vastrentenden waarden hebben een rating van tenminste 75% AA. De overige rating is minimaal AA- (minus). Met de komst van de nieuwe vermogensbeheerder Insinger Gilissen in 2018, wordt gebruik gemaakt van Sustainalytics en de bijbehorende controverses en scoremethode. Dit betreft een uitwerking van de domeinen Environmental, Social en Governmental (ESC) van beleggingen, waarbij GLK ervoor gekozen heeft ‘Environmental’ zwaarder te laten wegen. In het kader van risicobeheersing is een Asset Liability Management-studie (ALM) uitgevoerd. Beleggingen in de portefeuille voldoen aan geselecteerde duurzaamheidscriteria.