Financiële verantwoording

Verkort jaarverslag

In het verkorte jaarverslag zijn de jaarcijfers gepresenteerd van de verslaggevende eenheid Stichting Het Geldersch Landschap gecombineerd, die uit de volgende stichtingen bestaat: Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen en Stichting Vrienden van Kastelen.

Als houder van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de volledig jaarrekening van de verslaggevende eenheid opgesteld overeenkomstig de gewijzigde Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Indien u prijs stelt op de volledige jaarrekeningen van de afzonderlijke stichtingen, kunt u deze bestellen bij het secretariaat of via www.glk.nl. Op de donateursvergadering is gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

Accountantsverklaring

De volledige jaarrekeningen zijn gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. De volledige jaarrekeningen kunt u hieronder vinden. Alle jaarrekeningen zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

 

⬇️  Klik op onderstaande afbeelding om het gewenste document te openen

Balans

Baten en lasten

Kostenverdeelstaat

Jaarstukken gecombineerd

Jaarstukken Geldersch Landschap

Jaarstukken Geldersche Kasteelen

Jaarstukken Steunfonds

Jaarstukken Vrienden van Kastelen